Meer dan en op de vijf Belgen lijdt aan een reumatische aandoening.

 In

Wereldwijd wordt geschat dat in 2050 315 miljoen mensen ouder dan 60 jaar aan artrose zullen lijden en dat daarvan 105 miljoen ernstig gehandicapt zullen zijn door deze ziekte*. In België lijdt meer dan één op de vijf personen aan een reumatische aandoening , wat neerkomt op ongeveer 800.000 Belgen. Tegen 2050 zullen dat er naar schatting 1,4 miljoen zijn. Boven de 65 jaar treft artrose zelfs 1 op de 3 mensen.

* Stichting Artrose. Artrose, het gaat ons allemaal aan! [online]. [Geraadpleegd op 03/11/2021]. Beschikbaar op: http://www.fondationarthrose.org/La-fondation/Intro.aspx

This post is also available in: Belgique-FR

Start typing and press Enter to search